Minőségpolitika
  Célunk, hogy a széles ipari megrendelői igényeket kielégítő termék szerkezetünkkel vezető beszállítóvá váljunk, illetve vezető beszállítók maradjunk az általunk kiválasztott célpiacon.
  Ennek érdekében a Fogaskerékgyár kft. vezetése arra törekszik, hogy a gazdaságos működés mellett a személyi- és tárgyi feltételeket olyan szinten biztosítsa, hogy az általunk gyártott termékek minősége feleljen meg a mindenkori piaci igényeknek. A Vevőink bizalmának megtartására és erősítésére, valamint a társaság hosszú távú működésének biztosítása érdekében alapvető tevékenységünknek tekintjük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését.
  Ennek gyakorlati megvalósításához évente konkrét feladatokat rögzítő minőségcélokat tűzünk ki. A minőségcélok teljesülését folyamatosan értékeljük. Munkánk során arra törekszünk, hogy a társadalmi, a tulajdonosi, a megrendelői és a dolgozói elvárásoknak egyaránt megfeleljünk. Célunk olyan beszállítói hálózat kiépítése, akik anyagaikkal és szolgáltatásaikkal minden tekintetben eleget tudnak tenni a társaságunk által támasztott követelményeknek.
  Társaságunk minden dolgozója teljes felelősséggel tartozik az általa elvégzett munka minőségéért. A társaság minden dolgozójának kötelessége a minőségpolitikában és a minőségcélokban megfogalmazott célok eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, az elvégzett tevékenységek minőségének folyamatos javításában aktívan részt venni. Feladatunknak tekintjük, hogy állandó fejlődést biztosító, jövedelmező gazdálkodással piaci pozíciónkat megőrizzük, biztosítsuk munkatársaink anyagi és szellemi gyarapodását.
Tata, 2015. szeptember 01.
                                                                                                       Kovács Tibor
                                                                                                    ügyvezető igazgató

Letöltés:         ISO tanúsítvány